Wybór biletów

Muzeum Budownictwa Ludowego

2020-10-30 08:30 - 16:30 Park Etnograficzny

Rodzaj biletu
Cena
Liczba
Wartość
Bilet normalny
17.00
0.00
Bilet ulgowy
11.00
0.00
(dzieci powyżej 7 lat i młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, emeryci i renciści, karta Euro 26, osoby niepełnosprawne - za okazaniem legitymacji)
Bilet rodzinny
48.00
0.00
(2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16 - bilet rodzinny to 1 miejsce na dany termin dla czteroosobowej rodziny)
Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
10.00
0.00
(bilet dla dorosłych i dzieci - w wieku do 18 lub 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje)
Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora
10.00
0.00
Bilet bezpłatny (dzieci do lat 7)
0.00
0.00